ОП Ид.No
1479
Обект на поръчката
17.06.2022 16:38:14
Услуга
Предмет на поръчката
17.06.2022 16:38:14
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
17.06.2022 16:38:14
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
17.06.2022 16:38:14
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
17.06.2022 16:38:14
53-00-6772 от 17.06.2022
До "М и Би Експрес" ООД и "Български пощи" АД
Документация
17.06.2022 16:38:14
 
Номер на преписка в АОП
17.06.2022 16:38:14
Към 00210-2019-0015
(Към Рамково споразумение СПОР-11/30.06.2020г. на ЦОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.06.2022 15:51:46
53-00-7178 от 28.06.2022
На 30.06.2022 г. от 11:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.06.2022 16:38:14
 
12.07.2022 14:00:36
0.22 MB
12.07.2022 14:00:36
0.1 MB
Решение за класиране
12.07.2022 14:00:36
96 от 12.07.2022
 
Договор No.Д-48/15.09.2022
Обособена позиция
06.10.2022 12:00:43
1
Предмет на договора
06.10.2022 12:00:43
„Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор
06.10.2022 12:00:43
Д-48 от 15.09.2022
1038294/04.10.2022 г.
06.10.2022 12:00:43
1.09 MB
06.10.2022 12:00:43
0.11 MB
06.10.2022 12:00:43
3.57 MB
06.10.2022 12:00:43
0.2 MB
Стойност на договора
06.10.2022 12:00:43
BGN, 114 098.75, 20.00, 136 918.50
Изпълнител
06.10.2022 12:00:43
121396123, Български пощи ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
27.02.2024 14:34:16
24-00-480 от 27.02.2024
1047086 от 27.02.2024 г.