ОП Ид.No
1481
Предмет на поръчката
02.08.2022 13:43:13
Изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на обект: Път III-133 Гр. ОПУ- Враца-Септемврийци-Вълчедръм-Мокреш- (о.п Монтана-Лом) от км 36+368 до км 70+349“
Източник на финансиране
02.08.2022 13:43:13
 
бюджет
Ред за провеждане
02.08.2022 13:43:13
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.08.2022 13:43:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.08.2022 13:43:13
 
Решение за откриване на ОП
Обявление/Публична покана
02.08.2022 13:43:13
 
Обявление за ОП