ОП Ид.No
1482
Обект на поръчката
03.08.2022 15:36:00
Услуга
Предмет на поръчката
03.08.2022 15:36:00
„Извършване на пълно археологическо проучване на обект от км 174+060 до км 174+090 в рамките на сервитута на пътя, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“
Ред за провеждане
03.08.2022 15:36:00
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
03.08.2022 15:36:00
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
03.08.2022 15:36:00
33-00-119 от 03.08.2022
Документация
03.08.2022 15:36:00
 
Номер на преписка в АОП
03.08.2022 15:36:00
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
03.08.2022 15:36:00
 
Решение за класиране
26.08.2022 14:48:38
137 от 26.08.2022
 
Договор No.РД-37-52/11.10.2022
Обособена позиция
31.10.2022 10:36:13
1
Предмет на договора
31.10.2022 10:36:13
„Извършване на пълно археологическо проучване на обект от км 174+060 до км 174+090 в рамките на сервитута на пътя, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“
Договор тип
31.10.2022 10:36:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
1038969/27.10.2022
Договор
31.10.2022 10:36:13
РД-37-52 от 11.10.2022
31.10.2022 10:36:13
0.04 MB
31.10.2022 10:36:13
0.33 MB
Стойност на договора
31.10.2022 10:36:13
BGN, 269 350.00, 20.00, 323 220.00
Изпълнител
31.10.2022 10:36:13
Национален археологически институт с музей при БАН