ОП Ид.No
1483
Обект на поръчката
28.04.2023 15:21:33
Услуга
Предмет на поръчката
28.04.2023 15:21:33
„Извършване на археологическо наблюдение по време на доизграждане на п.в „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691,90 = км 397+000 по километража на АМ „Струма“ Лот 3.3“.
Ред за провеждане
28.04.2023 15:21:33
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
28.04.2023 15:21:33
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
28.04.2023 15:21:33
33-00-56 от 28.04.2023
28.04.2023 15:21:33
0.16 MB
Документация
28.04.2023 15:21:33
 
28.04.2023 15:21:33
0.03 MB
28.04.2023 15:21:33
0.15 MB
28.04.2023 15:21:33
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
28.04.2023 15:21:33
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.04.2023 15:21:33
 
Решение за класиране
05.05.2023 17:13:25
66 от 05.05.2023
 
Договор No.Д-51/05.05.2023
Обособена позиция
25.05.2023 11:53:13
1
Предмет на договора
25.05.2023 11:53:13
„Извършване на археологическо наблюдение по време на доизграждане на п.в „Кресна“ /Пътна връзка № 4, 5 и 6/ на км 401+691,90 = км 397+000 по километража на АМ „Струма“ Лот 3.3“.
Договор тип
25.05.2023 11:53:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.05.2023 11:53:13
Д-51 от 05.05.2023
25.05.2023 11:53:13
0.78 MB
25.05.2023 11:53:13
0.11 MB
25.05.2023 11:53:13
0.3 MB
Стойност на договора
25.05.2023 11:53:13
BGN, 7 442.00, 20.00, 8 930.40
Изпълнител
25.05.2023 11:53:13
Национален археологически институт с музей при БАН