ОП Ид.No
1484
Обект на поръчката
28.06.2023 13:40:00
Услуга
Предмет на поръчката
28.06.2023 13:40:00
„Извършване демонтаж на археологически структури и археологическо наблюдение на археологически обект от км 39+240 до км 39+460 по трасето на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
Ред за провеждане
28.06.2023 13:40:00
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
28.06.2023 13:40:00
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
28.06.2023 13:40:00
33-00-79 от 28.06.2023
28.06.2023 13:40:00
0.27 MB
Документация
28.06.2023 13:40:00
 
28.06.2023 13:40:00
0.03 MB
28.06.2023 13:40:00
0.15 MB
28.06.2023 13:40:00
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
28.06.2023 13:40:00
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
28.06.2023 13:40:00
 
Решение за класиране
13.07.2023 11:52:07
109 от 13.07.2023
 
Договор No.РД-37-49/17.07.2023
Обособена позиция
25.07.2023 09:14:06
1
Предмет на договора
25.07.2023 09:14:06
„Извършване демонтаж на археологически структури и археологическо наблюдение на археологически обект от км 39+240 до км 39+460 по трасето на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“
Договор
25.07.2023 09:14:06
РД-37-49 от 17.07.2023
1044201/19.07.2023
25.07.2023 09:14:06
1.15 MB
25.07.2023 09:14:06
0.32 MB
Стойност на договора
25.07.2023 09:14:06
BGN, 135 237.00, 20.00, 162 284.40
Изпълнител
25.07.2023 09:14:06
Национален археологически институт с музей при БАН