ОП Ид.No
1486
Обект на поръчката
21.11.2023 15:09:44
Услуга
Предмет на поръчката
21.11.2023 15:09:44
„Извършване на предварителни археологически проучвания на обекти № 9, № 11 и № 13 по трасето на обект: АМ „Русе - Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”
Ред за провеждане
21.11.2023 15:09:44
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
21.11.2023 15:09:44
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
21.11.2023 15:09:44
33-00-157 от 21.11.2023
21.11.2023 15:09:44
0.16 MB
Документация
21.11.2023 15:09:44
 
Номер на преписка в АОП
21.11.2023 15:09:44
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
21.11.2023 15:09:44
 
Решение за класиране
01.12.2023 15:07:13
233 от 01.12.2023
01.12.2023 15:07:13
0.07 MB
 
Договор No.РД-37-116/22.12.2023
Обособена позиция
22.01.2024 12:38:44
1
Предмет на договора
22.01.2024 12:38:44
„Извършване на предварителни археологически проучвания на обекти № 9, № 11 и № 13 по трасето на обект: АМ „Русе - Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”
Договор
22.01.2024 12:38:44
РД-37-116 от 22.12.2023
1046646/19.01.2024
22.01.2024 12:38:44
1.67 MB
22.01.2024 12:38:44
0.12 MB
Стойност на договора
22.01.2024 12:38:44
BGN, 911 200.00, 20.00, 1 093 440.00
Изпълнител
22.01.2024 12:38:44
Национален археологически институт с музей при БАН