ОП Ид.No
1487
Обект на поръчката
21.11.2023 15:21:32
Услуга
Предмет на поръчката
21.11.2023 15:21:32
„Извършване на археологическо издирване на археологически обекти в рамките на обект: Пътен възел ,,Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия”.
Ред за провеждане
21.11.2023 15:21:32
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
21.11.2023 15:21:32
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
21.11.2023 15:21:32
33-00-158 от 21.11.2023
Документация
21.11.2023 15:21:32
 
21.11.2023 15:21:32
0.03 MB
21.11.2023 15:21:32
0.15 MB
21.11.2023 15:21:32
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
21.11.2023 15:21:32
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
21.11.2023 15:21:32
 
Решение за класиране
06.12.2023 16:21:28
235 от 06.12.2023
 
Договор No.РД-37-114/22.12.2023
Обособена позиция
22.01.2024 12:40:46
1
Предмет на договора
22.01.2024 12:40:46
„Извършване на археологическо издирване на археологически обекти в рамките на обект: Пътен възел ,,Воденичане“ при км 298+600 на АМ „Тракия”.
Договор
22.01.2024 12:40:46
РД-37-114 от 22.12.2023
1046645/19.01.2024
22.01.2024 12:40:46
1.58 MB
22.01.2024 12:40:46
0.13 MB
Стойност на договора
22.01.2024 12:40:46
BGN, 4 960.00, 20.00, 5 952.00
Изпълнител
22.01.2024 12:40:46
Национален археологически институт с музей при БАН