ОП Ид.No
1488
Обект на поръчката
06.02.2024 11:18:52
Услуга
Предмет на поръчката
06.02.2024 11:18:52
„Извършване на пълно археологическо проучване на оставащата част от обект, находящ се в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“.
Ред за провеждане
06.02.2024 11:18:52
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
06.02.2024 11:18:52
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
06.02.2024 11:18:52
33-00-15 от 06.02.2024
Документация
06.02.2024 11:18:52
 
Номер на преписка в АОП
06.02.2024 11:18:52
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.02.2024 11:18:52
 
Решение за класиране
14.02.2024 14:57:09
22 от 14.02.2024
 
Договор No.РД-37-3/15.03.2024
Обособена позиция
17.04.2024 14:49:35
1
Предмет на договора
17.04.2024 14:49:35
„Извършване на пълно археологическо проучване на оставащата част от обект, находящ се в землището на с. Дърманци, общ. Мездра, в участъка на Лот 2 по трасето на Път I-1 (Е-79) „Мездра - Ботевград“.
Договор
17.04.2024 14:49:35
РД-37-3 от 15.03.2024
1047437/16.01.2024
17.04.2024 14:49:35
0.13 MB
Стойност на договора
17.04.2024 14:49:35
BGN, 436 465.00, 20.00, 523 758.00
Изпълнител
17.04.2024 14:49:35
Национален археологически институт с музей при БАН