ОП Ид.No
1489
Обект на поръчката
26.02.2024 15:52:36
Услуга
Предмет на поръчката
26.02.2024 15:52:36
„Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“
Ред за провеждане
26.02.2024 15:52:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2024 15:52:36
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
26.02.2024 15:52:36
33-00-28 от 26.02.2024
Документация
26.02.2024 15:52:36
 
26.02.2024 15:52:36
0.03 MB
26.02.2024 15:52:36
0.15 MB
26.02.2024 15:52:36
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
26.02.2024 15:52:36
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.02.2024 15:52:36
 
Решение за класиране
15.03.2024 14:03:03
34 от 15.03.2024
 
Договор No.Д-46/09.04.2024
Обособена позиция
26.04.2024 11:12:01
1
Предмет на договора
26.04.2024 11:12:01
„Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ „Хемус“ и на обредни ями източно“
Договор
26.04.2024 11:12:01
Д-46 от 09.04.2024
1047510/25.04.2024 г.
26.04.2024 11:12:01
1.12 MB
26.04.2024 11:12:01
0.13 MB
Стойност на договора
26.04.2024 11:12:01
BGN, 565 984.00, 20.00, 679 180.80
Изпълнител
26.04.2024 11:12:01
Национален археологически институт с музей при БАН