ОП Ид.No
1490
Обект на поръчката
26.02.2024 15:53:32
Услуга
Предмет на поръчката
26.02.2024 15:53:32
„Извършване на археологическо проучване на обект от км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“.
Ред за провеждане
26.02.2024 15:53:32
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2024 15:53:32
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
26.02.2024 15:53:32
33-00-27 от 26.02.2024
Документация
26.02.2024 15:53:32
 
26.02.2024 15:53:32
0.03 MB
26.02.2024 15:53:32
0.15 MB
26.02.2024 15:53:32
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
26.02.2024 15:53:32
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.02.2024 15:53:32
 
Решение за класиране
15.03.2024 13:57:27
35 от 15.03.2024
 
Договор No.Д-47/09.04.2024
Обособена позиция
26.04.2024 11:12:05
1
Предмет на договора
26.04.2024 11:12:05
„Извършване на археологическо проучване на обект от км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ „Хемус“.
Договор
26.04.2024 11:12:05
Д-47 от 09.04.2024
1047511/25.04.2024 г.
26.04.2024 11:12:05
1.11 MB
26.04.2024 11:12:05
0.12 MB
Стойност на договора
26.04.2024 11:12:05
BGN, 391 634.00, 20.00, 469 960.80
Изпълнител
26.04.2024 11:12:05
Национален археологически институт с музей при БАН