ОП Ид.No
1491
Обект на поръчката
26.02.2024 15:54:41
Услуга
Предмет на поръчката
26.02.2024 15:54:41
„Извършване на археологическо проучване на Обект № 83 – Макариополско, между км 309+300 и км 309+500 по трасето на АМ „Хемус“
Ред за провеждане
26.02.2024 15:54:41
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2024 15:54:41
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
26.02.2024 15:54:41
33-00-26 от 26.02.2024
Документация
26.02.2024 15:54:41
 
26.02.2024 15:54:41
0.03 MB
26.02.2024 15:54:41
0.15 MB
26.02.2024 15:54:41
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
26.02.2024 15:54:41
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
26.02.2024 15:54:41
 
Решение за класиране
15.03.2024 13:49:30
36 от 15.03.2024
 
Договор No.Д-48/09.04.2024
Обособена позиция
26.04.2024 11:12:09
1
Предмет на договора
26.04.2024 11:12:09
„Извършване на археологическо проучване на Обект № 83 – Макариополско, между км 309+300 и км 309+500 по трасето на АМ „Хемус“
Договор
26.04.2024 11:12:09
Д-48 от 09.04.2024
1047512/25.04.2024 г.
26.04.2024 11:12:09
1.56 MB
26.04.2024 11:12:09
0.12 MB
Стойност на договора
26.04.2024 11:12:09
BGN, 391 634.00, 20.00, 469 960.80
Изпълнител
26.04.2024 11:12:09
Национален археологически институт с музей при БАН