ОП Ид.No
1492
Обект на поръчката
02.04.2024 16:29:38
Услуга
Предмет на поръчката
02.04.2024 16:29:38
„Извършване на пълно археологическо проучване на археологически обект в землището на с. Долна Вереница, обл. Монтана, по трасето на Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“.
Ред за провеждане
02.04.2024 16:29:38
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2024 16:29:38
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.04.2024 16:29:38
33-00-57 от 02.04.2024
02.04.2024 16:29:38
3.87 MB
Документация
02.04.2024 16:29:38
 
02.04.2024 16:29:38
0.02 MB
02.04.2024 16:29:38
0.15 MB
02.04.2024 16:29:38
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
02.04.2024 16:29:38
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.04.2024 16:29:38
 
Решение за класиране
17.04.2024 10:39:15
50 от 17.04.2024