ОП Ид.No
1494
Обект на поръчката
02.04.2024 16:39:36
Услуга
Предмет на поръчката
02.04.2024 16:39:36
„Извършване на цялостно археологическо проучване на обект № 12 по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: “Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”.
Ред за провеждане
02.04.2024 16:39:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2024 16:39:36
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.04.2024 16:39:36
33-00-56 от 02.04.2024
02.04.2024 16:39:36
1.77 MB
Документация
02.04.2024 16:39:36
 
02.04.2024 16:39:36
0.04 MB
02.04.2024 16:39:36
0.15 MB
02.04.2024 16:39:36
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
02.04.2024 16:39:36
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.04.2024 16:39:36
 
Решение за класиране
17.04.2024 10:41:40
49 от 17.04.2024