ОП Ид.No
15
Обект на поръчката
06.01.2015 13:00:00
Услуга
Предмет на поръчката
06.01.2015 13:00:00
„Извършване на консултантски услуги във връзка с допълнителни строителни работи на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта
Ред за провеждане
06.01.2015 13:00:00
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
06.01.2015 13:00:00
Договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
10.03.2015 09:43:36
Е-31-00-064070 от 04.03.2015
Решение за откриване на процедурата
06.01.2015 13:00:00
243 от 26.11.2014
06.01.2015 13:00:00
0.31 MB
Документация
06.01.2015 13:00:00
Приложения
06.01.2015 13:00:00
9.18 MB
Номер на преписка в АОП
06.01.2015 13:00:00
00044-2014-0133
Срок за получаване на офертите
06.01.2015 13:00:00
10.12.2014 17:00
Решение за определяне на изпълнител
06.01.2015 00:00:00
Решение и доклад от комисията - 2 от 06.01.2015
06.01.2015 00:00:00
1.55 MB