ОП Ид.No
225
Обект на поръчката
10.03.2015 10:37:55
Услуга
Предмет на поръчката
10.03.2015 10:37:55
„Определяне на изпълнител за извършване на Археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 по трасето на АМ „Марица”
Ред за провеждане
10.03.2015 10:37:55
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
10.03.2015 10:37:55
Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.03.2015 10:37:55
240 от 12.11.2014
10.03.2015 10:37:55
0.46 MB
Документация
10.03.2015 10:37:55
Покана № 33-00-418 от 19.11.2014
10.03.2015 10:37:55
0.71 MB
Номер на преписка в АОП
10.03.2015 10:37:55
00044-2014-0132
Срок за получаване на офертите
10.03.2015 10:37:55
27.11.2014 17:00
 
Договор No.Д-31/20.03.2015
Обособена позиция
23.03.2015 14:21:12
1
Позиция CPV код
23.03.2015 14:21:12
71351914-3
Предмет на договора
23.03.2015 14:21:12
Определяне на изпълнител за извършване на археологическо проучване на южната част от обект № 6 от км 24+220 до км 24+460 на АМ "Марица"
Договор тип
23.03.2015 14:21:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.03.2015 14:21:12
Д-31 от 20.03.2015
23.03.2015 14:21:12
0.59 MB
Стойност на договора
23.03.2015 14:21:12
BGN, 211 867.70, 20.00, 254 241.24
Срок за изпълнение
23.03.2015 14:21:12
 
45 календарни дни при благоприятно време
Изпълнител
23.03.2015 14:21:12
НАИМ при БАН
Състояние на договора
23.03.2015 14:21:12
Изпълнен в срок
Плащания