ОП Ид.No
269
Обект на поръчката
18.03.2015 14:29:02
Услуга
Предмет на поръчката
18.03.2015 14:29:02
"Изработване на информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Пътен възел „Плодовитово" при пресичането на AM „Тракия" и път ІІІ-666, пътен възел „Оризово" при пресичането на АМ „Тракия" и AM „Марица" и „AM „Марица", „Оризово -Капитан Андреево", участък от км 4+660 до км 5+000"
Източник на финансиране
27.05.2020 15:37:31
АПИ
Ред за провеждане
18.03.2015 14:29:02
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
18.03.2015 14:29:02
Към рамково споразумение № 53-00-4307/11.04.2014 г.
Обявление/Публична покана
18.03.2015 14:29:02
53-00-12057 от 20.10.2014
Покана
 
Договор No.Д-2/06.01.2015
Обособена позиция
18.03.2015 14:29:02
1
Предмет на договора
18.03.2015 14:29:02
"Изработване на информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Пътен възел „Плодовитово" при пресичането на AM „Тракия" и път ІІІ-666, пътен възел „Оризово" при пресичането на АМ „Тракия" и AM „Марица" и „AM „Марица", „Оризово -Капитан Андреево", участък от км 4+660 до км 5+000"
Договор тип
18.03.2015 14:29:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.03.2015 14:29:02
Д-2 от 06.01.2015
Стойност на договора
18.03.2015 14:29:02
BGN, 2 330.00, 20.00, 2 796.00
Срок за изпълнение
18.03.2015 14:29:02
 
7 календарни дни
Изпълнител
18.03.2015 14:29:02
200069938, Клементина Григорова ЕООД
Дата на приключване
27.05.2020 15:37:31
 
979171/27.05.2020 г.
Състояние на договора
18.03.2015 14:29:02
Изпълнен в срок
Гаранции