ОП Ид.No
393
Обект на поръчката
02.04.2015 16:24:13
Строителство
Предмет на поръчката
02.04.2015 16:24:13
"Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: "Укрепване на републикански път III - 602 "(о.п. Кюстендил - Радомир) - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол, разрушен участък "Мала Фуча - Бобов дол" от км 25+170 до км 25+210".
Ред за провеждане
02.04.2015 16:24:13
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2015 16:24:13
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
07.04.2015 14:54:52
Е-31-00-019329 от 06.04.2015
07.04.2015 14:54:52
0.06 MB
Решение за откриване на процедурата
02.04.2015 16:24:13
55 от 02.04.2015
659477 от 02.04.2015 г.
02.04.2015 16:24:13
0.15 MB
Покани до участниците
02.04.2015 16:24:13
24-00-710 от 02.04.2015
Документация
02.04.2015 16:24:13
 
02.04.2015 16:24:13
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
02.04.2015 16:24:13
00044-2015-0021
Срок за получаване на офертите
02.04.2015 16:24:13
14.04.2015 17:00
Решение за прекратяване
19.05.2015 17:30:19
105 от 19.05.2015