ОП Ид.No
394
Обект на поръчката
03.04.2015 09:18:38
Строителство
Предмет на поръчката
03.04.2015 09:18:38
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+540 до км 18+820“.
Ред за провеждане
03.04.2015 09:18:38
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
03.04.2015 09:18:38
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
15.05.2015 17:15:11
Е-31-00-019366 от 15.05.2015
15.05.2015 17:15:11
0.06 MB
Решение за откриване на процедурата
03.04.2015 09:18:38
57 от 02.04.2015
659516 от 02.04.2015
03.04.2015 09:18:38
0.15 MB
Покани до участниците
03.04.2015 09:18:38
24-00-712 от 02.04.2015
Документация
03.04.2015 09:18:38
 
03.04.2015 09:18:38
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
03.04.2015 09:18:38
00044-2015-0023
Решение за прекратяване
14.04.2015 15:13:49
67 от 14.04.2015
14.04.2015 15:13:49
0.37 MB