ОП Ид.No
396
Обект на поръчката
03.04.2015 09:21:41
Строителство
Предмет на поръчката
03.04.2015 09:21:41
Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект:Укрепване на републикански път ІІІ-208 "Провадия-Айтос" участък от км 51+550 до км 73+320
Ред за провеждане
03.04.2015 09:21:41
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
03.04.2015 09:21:41
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
15.05.2015 17:10:19
Е-31-00-019369 от 15.05.2015
15.05.2015 17:10:19
0.06 MB
Решение за откриване на процедурата
03.04.2015 09:21:41
59 от 02.04.2015
659521 от 02.04.2015
03.04.2015 09:21:41
0.15 MB
Покани до участниците
03.04.2015 09:21:41
24-00-714 от 02.04.2015
Документация
03.04.2015 09:21:41
 
03.04.2015 09:21:41
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
03.04.2015 09:21:41
00044-2015-0024
Срок за получаване на офертите
03.04.2015 09:21:41
16.04.2015 17:00
Решение за прекратяване
22.04.2015 16:11:10
72 от 22.04.2015
662610 от 22.04.2015
22.04.2015 16:11:10
0.36 MB