ОП Ид.No
397
Обект на поръчката
03.04.2015 09:30:31
Строителство
Предмет на поръчката
03.04.2015 09:30:31
„Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път І – 1 „София - Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“.
Ред за провеждане
03.04.2015 09:30:31
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
03.04.2015 09:30:31
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
11.06.2015 16:48:54
E-31-00-019373 от 11.06.2015
11.06.2015 16:48:54
0.04 MB
Решение за откриване на процедурата
03.04.2015 09:30:31
53 от 02.04.2015
659527 от 02.04.2015
03.04.2015 09:30:31
0.15 MB
Покани до участниците
03.04.2015 09:30:31
 
Документация
03.04.2015 09:30:31
 
03.04.2015 09:30:31
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
03.04.2015 09:30:31
00044-2015-0026
Срок за получаване на офертите
03.04.2015 09:30:31
14.04.2015 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.05.2015 16:56:00
 
20.05.2015 16:56:00
0.46 MB
Решение за класиране
20.05.2015 16:56:00
108 от 20.05.2015
 
Договор No.РД-33-13/23.07.2015
Обособена позиция
23.07.2015 15:39:51
1
Позиция CPV код
23.07.2015 15:39:51
45233120
Предмет на договора
23.07.2015 15:39:51
„Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път І – 1 „София - Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“.
Договор тип
23.07.2015 15:39:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.07.2015 15:39:51
РД-33-13 от 23.07.2015
678901 от 23.07.2015
Стойност на договора
23.07.2015 15:39:51
BGN, 837 400.00, 20.00, 1 004 880.00
Срок за изпълнение
23.07.2015 15:39:51
 
90 календарни дни
Изпълнител
23.07.2015 15:39:51
АГРОМАХ ЕООД
Основание за приключване на договора
20.01.2017 11:02:34
Информация за изпълнение на договор 768230/20.01.2017
20.01.2017 11:02:34
2.76 MB