ОП Ид.No
398
Обект на поръчката
02.04.2015 16:08:39
Строителство
Предмет на поръчката
02.04.2015 16:08:39
"Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: "Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 /Е79/ "Даскалово - о.п. Дупница – о.п. Благоевград" в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000".
Ред за провеждане
02.04.2015 16:08:39
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2015 16:08:39
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
28.05.2015 16:50:24
Е-31-00-019313 от 28.05.2015
Решение за откриване на процедурата
02.04.2015 16:08:39
54 от 02.04.2015
659458 от 02.04.2015
02.04.2015 16:08:39
0.15 MB
Покани до участниците
02.04.2015 16:08:39
 
Документация
02.04.2015 16:08:39
 
02.04.2015 16:08:39
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
02.04.2015 16:08:39
00044-2015-0020
Срок за получаване на офертите
02.04.2015 16:08:39
14.04.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2015 13:30:40
 
Решение за определяне на изпълнител
01.06.2015 13:30:40
122 от 01.06.2015
 
Договор No.РД-33-17/14.08.2015
Обособена позиция
17.08.2015 11:51:33
1
Предмет на договора
17.08.2015 11:51:33
"Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: "Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 /Е79/ "Даскалово - о.п. Дупница – о.п. Благоевград" в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000".
Договор тип
17.08.2015 11:51:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.08.2015 11:51:33
РД-33-17 от 14.08.2015
17.08.2015 11:51:33
1.85 MB
17.08.2015 11:51:33
0.08 MB
Стойност на договора
17.08.2015 11:51:33
BGN, 571 100.00, 20.00, 685 320.00
Срок за изпълнение
17.08.2015 11:51:33
 
90 календарни дни
Изпълнител
17.08.2015 11:51:33
МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД ЕООД
Основание за приключване на договора
20.01.2017 11:03:29
Информация за изпълнение на договор 768237/20.01.2017
20.01.2017 11:03:29
2.78 MB
Плащания