ОП Ид.No
411
Обект на поръчката
14.04.2015 09:27:54
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2015 09:27:54
„Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект: „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“.
Ред за провеждане
14.04.2015 09:27:54
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2015 09:27:54
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
13.05.2015 14:16:42
E-31-00-020602 от 13.05.2015
Решение за откриване на процедурата
14.04.2015 09:27:54
65 от 09.04.2015
660974 от 09.04.2015
14.04.2015 09:27:54
0.44 MB
Покани до участниците
14.04.2015 09:27:54
 
14.04.2015 09:27:54
0.54 MB
Документация
14.04.2015 09:27:54
 
14.04.2015 09:27:54
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2015 09:27:54
00044-2015-0029
Срок за получаване на офертите
14.04.2015 09:27:54
21.04.2015 17:00
Решение за класиране
24.04.2015 16:15:53
75 от 24.04.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
24.04.2015 16:15:53
 
24.04.2015 16:15:53
0.3 MB
 
Договор No.РД-36-22/27.08.2015
Обособена позиция
27.08.2015 11:34:33
1
Предмет на договора
27.08.2015 11:34:33
„Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и строителството на обект: „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“.
Договор тип
27.08.2015 11:34:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2015 11:34:33
РД-36-22 от 27.08.2015
27.08.2015 11:34:33
2.01 MB
27.08.2015 11:34:33
0.1 MB
Стойност на договора
27.08.2015 11:34:33
BGN, 996 277.75, 20.00, 1 195 533.30
Срок за изпълнение
27.08.2015 11:34:33
 
до датата на въвеждане на строежа в експлоатация
Изпълнител
27.08.2015 11:34:33
176486381, Обединение Струма-ПП ДЗЗД
Уведомление на АОП за сключен договор
01.09.2015 14:23:54
685364 от 01.09.2015
Дата на приключване
27.01.2016 14:09:02
11.11.2015
датата на въвеждане на строежа в експлоатация
Състояние на договора
01.09.2015 14:23:54
Изпълнен в срок, 100.00
Уведомление на АОП за изпълнен договор
01.02.2016 16:55:57
24-00-466 от 01.02.2016
711193/01.02.2016
01.02.2016 16:55:57
0.12 MB
Промени в условията на договора
26.05.2020 10:57:56
 
Плащания