ОП Ид.No
418
Обект на поръчката
21.04.2015 10:22:09
Строителство
Предмет на поръчката
21.04.2015 10:22:09
Ремонт на Административна сграда ОПУ -Хасково - ремонт покрив, санитарни възли и дограма
Ред за провеждане
21.04.2015 10:22:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
21.04.2015 10:22:09
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
21.04.2015 10:22:09
1 от 21.04.2015
21.04.2015 10:22:09
0.13 MB
Обявление/Публична покана
21.04.2015 10:22:09
1221 от 21.04.2015
21.04.2015 10:22:09
0.48 MB
Документация
21.04.2015 10:22:09
 
Срок за получаване на офертите
21.04.2015 10:22:09
15.06.2015 16:00
Вместо 15.06.2015г да се чете 14.07.2015г. 16:00:00
17.06.2015 16:28:46
1.23 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
11.08.2015 08:43:15
 
11.08.2015 08:43:15
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.08.2015 08:43:15
 
11.08.2015 08:43:15
0.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.08.2015 09:56:00
 
14.08.2015 09:56:00
0.27 MB
Решение за класиране
14.08.2015 10:52:43
 
14.08.2015 10:52:43
0.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2015 15:51:05
Протокол 1 от 24.07.2015
24.07.2015 15:51:05
0.35 MB
Гаранция за участие
18.09.2015 10:45:56
0.01 MB
 
Договор No.Р-1/11.09.2015
Обособена позиция
11.09.2015 12:30:57
1
Договор
11.09.2015 12:30:57
Р-1 от 11.09.2015
11.09.2015 12:30:57
0.54 MB
11.09.2015 12:30:57
1.28 MB
11.09.2015 12:30:57
0.18 MB
11.09.2015 12:30:57
0.62 MB
Предмет на договора
11.09.2015 12:30:57
Ремонт на Административна сграда ОПУ -Хасково - ремонт покрив, санитарни възли и дограма
Състояние на договора
30.03.2016 11:21:24
Изпълнен в срок
Плащания