ОП Ид.No
421
Обект на поръчката
24.04.2015 16:34:24
Услуга
Предмет на поръчката
24.04.2015 16:34:24
„Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които Агенция „Пътна инфраструктура” ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г. по дванадесет обособени позиции”
Източник на финансиране
02.12.2020 10:37:36
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 - области Стара Загора и Сливен. Път ІІ-57 „Стара Загора – Раднево - път ІІ-55”, участъци от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650, с обща дължина 39,136 км.
10 Обособена позиция № 10 - области Русе и Разград. Път IІ-23 „Русе - Кубрат - Исперих - Дулово”, участък от км 0+030 до км 46+771, с дължина 46,741 км.
11 Обособена позиция № 11 - област Хасково. Път ІIІ-559 „Полски градец - Тополовград – с. Устрем”, участъци: от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км.
12 Обособена позиция № 12 - области Силистра и Варна. Път ІIІ-2077 „Каблешково - Межден”, участък от км 11+000 до км 20+650; Път ІIІ-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина - Житница”, участъци: от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, с обща дължина 28,553 км.
2 Обособена позиция № 2 - области Плевен, Ловеч и Враца. Път ІІІ-306 „Червен бряг – Чомаковци”, участък от км 9+715 до км 19+207; Път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608; Път ІІ-35 „Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре”, участък от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 35,612 км.
3 Обособена позиция № 3 - области Стара Загора и Хасково. Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград”, участъци от км 0+000 до км 29+000, от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908, с обща дължина 50,966 км.
4 Обособена позиция № 4 - област Монтана. Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”, участъци: от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км.
5 Обособена позиция № 5 - области Смолян и Пловдив. Път ІІІ-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково”, участъци: от км 8+240 до км 17+600, от км 20+100 до км 22+490 и от км 26+600 до км 50+553, с обща дължина 35,703 км.
6 Обособена позиция № 6 - области Смолян и Пловдив. Път ІІІ-866 „Михалково – Кричим”, участък от км 66+857 до км 103+500, с обща дължина 36,643 км.
7 Обособена позиция № 7 - област Кърджали. Път ІІІ-507 „Кърджали – Мост – Манастир”, участък от км 0+055 до км 26+200, с дължина 26,145 км.
8 Обособена позиция № 8 - области София и Перник. Път ІIІ-811 „ІІ-81 - Богьовци - Сливница - Ракита - Брезник - Пали лула”, участъци от км 0+000 до км 9+810 и от км 10+590 до км 43+300, с обща дължина 42,520 км.
9 Обособена позиция № 9 - области Варна и Бургас. Път ІIІ-208 „Провадия – Дъскотна - Айтос”, участък от км 49+184 до км 82+650, с дължина 33,466 км.
Ред за провеждане
24.04.2015 16:34:24
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
24.04.2015 16:34:24
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
24.04.2015 16:34:24
74 от 24.04.2015
663134 от 24.04.2015
24.04.2015 16:34:24
1.3 MB
Обявление/Публична покана
24.04.2015 16:34:24
от 24.04.2015
663136 от 24.04.2015
24.04.2015 16:34:24
4.82 MB
Документация
24.04.2015 16:34:24
 
Номер на преписка в АОП
24.04.2015 16:34:24
00044-2015-0035
Срок за получаване на офертите
24.04.2015 16:34:24
04.06.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
28.04.2015 15:38:58
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
29.07.2015 15:54:43
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.09.2015 17:03:08
53-00-10615 от 24.09.2015
Отваряне на цени на 29.09.2015 г. от 10:00 часа в зала 605, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.10.2015 11:17:12
 
07.10.2015 11:17:12
2.98 MB
07.10.2015 11:17:12
1.12 MB
Решение за класиране
07.10.2015 11:17:12
248 от 07.10.2015
07.10.2015 11:17:12
1.37 MB
Решение за прекратяване
07.10.2015 11:17:12
249 от 07.10.2015
07.10.2015 11:17:12
0.43 MB
Гаранция за участие
18.01.2016 16:30:01
0.01 MB
 
Договор No.РД-32-6/27.11.2015
Обособена позиция
22.12.2015 17:23:04
1
Предмет на договора
22.12.2015 17:23:04
Обособена позиция № 1 - области Стара Загора и Сливен. Път ІІ-57 „Стара Загора – Раднево - път ІІ-55”, участъци от км 0+250 до км 11+073 и от км 12+337 до км 40+650, с обща дължина 39,136 км.
Договор тип
22.12.2015 17:23:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
22.12.2015 17:23:04
704122 от 22.12.2015
Договор
22.12.2015 17:23:04
РД-32-6 от 27.11.2015
22.12.2015 17:23:04
1.18 MB
22.12.2015 17:23:04
0.09 MB
Стойност на договора
22.12.2015 17:23:04
BGN, 206 000.00, 20.00, 247 200.00
Срок за изпълнение
22.12.2015 17:23:04
 
115 календарни дни
Изпълнител
22.12.2015 17:23:04
Рутекс ООД
 
Договор No.РД-37-1/08.01.2016
Обособена позиция
11.01.2016 15:04:07
10
Предмет на договора
11.01.2016 15:04:07
Обособена позиция № 10 - области Русе и Разград. Път IІ-23 „Русе - Кубрат - Исперих - Дулово”, участък от км 0+030 до км 46+771, с дължина 46,741 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
11.01.2016 15:04:07
706706 от 11.01.2016
Договор тип
11.01.2016 15:04:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.01.2016 15:04:07
РД-37-1 от 08.01.2016
Стойност на договора
11.01.2016 15:04:07
BGN, 265 100.00, 20.00, 318 120.00
Срок за изпълнение
11.01.2016 15:04:07
 
145 календарни дни
Изпълнител
11.01.2016 15:04:07
103882376, Трафик Холдинг ЕООД
Промени в условията на договора
29.12.2020 12:44:01
 
 
Договор No.РД-37-3/08.01.2016
Обособена позиция
11.01.2016 15:04:07
11
Предмет на договора
11.01.2016 15:04:07
Обособена позиция № 11 - област Хасково. Път ІIІ-559 „Полски градец - Тополовград – с. Устрем”, участъци: от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
11.01.2016 15:04:07
706706 от 11.01.2016
Договор тип
11.01.2016 15:04:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.01.2016 15:04:07
РД-37-3 от 08.01.2016
Стойност на договора
11.01.2016 15:04:07
BGN, 99 150.00, 20.00, 118 980.00
Срок за изпълнение
11.01.2016 15:04:07
 
70 календарни дни
Изпълнител
11.01.2016 15:04:07
Алве Консулт ЕООД
 
Договор No.РД-37-30/22.12.2015
Обособена позиция
29.12.2015 11:07:25
12
Предмет на договора
29.12.2015 11:07:25
Обособена позиция № 12 - области Силистра и Варна. Път ІIІ-2077 „Каблешково - Межден”, участък от км 11+000 до км 20+650; Път ІIІ-9004 „Варна – Белослав – Разделна – Падина - Житница”, участъци: от км 18+212 до км 21+177, от км 24+159 до км 25+600, от км 27+400 до км 41+897, с обща дължина 28,553 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
29.12.2015 11:07:25
704742 от 29.12.2015
Договор тип
29.12.2015 11:07:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2015 11:07:25
РД-37-30 от 22.12.2015
29.12.2015 11:07:25
0.04 MB
Стойност на договора
29.12.2015 11:07:25
BGN, 160 600.00, 20.00, 192 720.00
Срок за изпълнение
29.12.2015 11:07:25
 
90 календарни дни
Изпълнител
29.12.2015 11:07:25
Инжконсултпроект ООД
Промени в условията на договора
02.12.2020 10:37:36
 
 
Договор No.РД-33-27/27.11.2015
Обособена позиция
22.12.2015 17:26:46
2
Предмет на договора
22.12.2015 17:26:46
Обособена позиция № 2 - области Плевен, Ловеч и Враца. Път ІІІ-306 „Червен бряг – Чомаковци”, участък от км 9+715 до км 19+207; Път ІІІ-1002 „Враца - пещера „Леденика”, участък от км 0+200 до км 17+608; Път ІІ-35 „Плевен - Ловеч - Троян – Кърнаре”, участък от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 35,612 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
22.12.2015 17:26:46
704122 от 22.12.2015
Договор тип
22.12.2015 17:26:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
22.12.2015 17:26:46
1.21 MB
22.12.2015 17:26:46
0.06 MB
Договор
22.12.2015 17:26:46
РД-33-27 от 27.11.2015
Стойност на договора
22.12.2015 17:26:46
BGN, 225 000.00, 20.00, 270 000.00
Срок за изпълнение
22.12.2015 17:26:46
 
120 календарни дни
Изпълнител
22.12.2015 17:26:46
Виа План ЕООД
 
Договор No.РД-32-8/22.12.2015
Обособена позиция
29.12.2015 11:07:25
3
Предмет на договора
29.12.2015 11:07:25
Обособена позиция № 3 - области Стара Загора и Хасково. Път ІІІ-663 „Чирпан – Симеоновград”, участъци от км 0+000 до км 29+000, от км 31+742 до км 33+400 и от км 34+600 до км 54+908, с обща дължина 50,966 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
29.12.2015 11:07:25
704742 от 29.12.2015
Договор тип
29.12.2015 11:07:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2015 11:07:25
РД-32-8 от 22.12.2015
29.12.2015 11:07:25
1.2 MB
29.12.2015 11:07:25
0.14 MB
Стойност на договора
29.12.2015 11:07:25
BGN, 277 120.00, 20.00, 332 544.00
Срок за изпълнение
29.12.2015 11:07:25
 
150 календарни дни
Изпълнител
29.12.2015 11:07:25
Пътпроект ЕООД
 
Договор No.РД-32-7/21.12.2015
Обособена позиция
28.12.2015 11:24:42
4
Предмет на договора
28.12.2015 11:24:42
Обособена позиция № 4 - област Монтана. Път ІІІ-112 „Дъбова махала – Монтана”, участъци: от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+627, от км 29+675 до км 36+600 и от км 37+825 до км 47+735, с обща дължина 29,557 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
28.12.2015 11:24:42
704122 от 22.12.2015
Договор тип
28.12.2015 11:24:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.12.2015 11:24:42
РД-32-7 от 21.12.2015
28.12.2015 11:24:42
1.19 MB
28.12.2015 11:24:42
0.06 MB
Стойност на договора
28.12.2015 11:24:42
BGN, 129 800.00, 20.00, 155 760.00
Срок за изпълнение
28.12.2015 11:24:42
 
90 календарни дни
Изпълнител
28.12.2015 11:24:42
Трансконсулт-22 ООД
 
Договор No.93-01-3110/14.04.2016
Обособена позиция
14.05.2016 16:10:06
5
Предмет на договора
14.05.2016 16:10:06
Обособена позиция № 5 - области Смолян и Пловдив. Път ІІІ-866 „Стойките – Широка лъка – Михалково”, участъци: от км 8+240 до км 17+600, от км 20+100 до км 22+490 и от км 26+600 до км 50+553, с обща дължина 35,703 км.
Договор тип
14.05.2016 16:10:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.05.2016 16:10:06
93-01-3110 от 14.04.2016
14.05.2016 16:10:06
1.9 MB
14.05.2016 16:10:06
0.05 MB
14.05.2016 16:10:06
0.1 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
14.05.2016 16:10:06
733516 от 14.05.2016
Стойност на договора
14.05.2016 16:10:06
BGN, 212 800.00, 20.00, 255 360.00
Срок за изпълнение
14.05.2016 16:10:06
 
67 календарни дни
Изпълнител
14.05.2016 16:10:06
Консорциум Мости
Допълнително споразумение
14.05.2016 16:10:06
93-01-3110 от 14.04.2016
 
Договор No.РД-37-2/08.01.2016
Обособена позиция
11.01.2016 15:04:07
6
Предмет на договора
11.01.2016 15:04:07
Обособена позиция № 6 - области Смолян и Пловдив. Път ІІІ-866 „Михалково – Кричим”, участък от км 66+857 до км 103+500, с обща дължина 36,643 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
11.01.2016 15:04:07
706706 от 11.01.2016
Договор тип
11.01.2016 15:04:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.01.2016 15:04:07
РД-37-2 от 08.01.2016
Стойност на договора
11.01.2016 15:04:07
BGN, 263 000.00, 20.00, 315 600.00
Срок за изпълнение
11.01.2016 15:04:07
 
135 календарни дни
Изпълнител
11.01.2016 15:04:07
Илия Бурда ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
03.05.2022 17:23:11
24-00-984 от 03.05.2022
1033675/03.05.2022 г.
 
Договор No.РД-37-27/21.12.2015
Обособена позиция
28.12.2015 11:24:42
8
Предмет на договора
28.12.2015 11:24:42
Обособена позиция № 8 - области София и Перник. Път ІIІ-811 „ІІ-81 - Богьовци - Сливница - Ракита - Брезник - Пали лула”, участъци от км 0+000 до км 9+810 и от км 10+590 до км 43+300, с обща дължина 42,520 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
28.12.2015 11:24:42
704122 от 22.12.2015
Договор тип
28.12.2015 11:24:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.12.2015 11:24:42
РД-37-27 от 21.12.2015
28.12.2015 11:24:42
1.21 MB
28.12.2015 11:24:42
0.07 MB
Стойност на договора
28.12.2015 11:24:42
BGN, 214 380.00, 20.00, 257 256.00
Срок за изпълнение
28.12.2015 11:24:42
 
104 календарни дни
Изпълнител
28.12.2015 11:24:42
Реминг Консулт АД, Словакия
 
Договор No.Д-6/20.01.2016
Обособена позиция
21.01.2016 16:48:20
9
Предмет на договора
21.01.2016 16:48:20
Обособена позиция № 9 - области Варна и Бургас. Път ІIІ-208 „Провадия – Дъскотна - Айтос”, участък от км 49+184 до км 82+650, с дължина 33,466 км.
Уведомление на АОП за сключен договор
22.01.2016 11:58:25
709363 от 22.01.2016
Договор тип
21.01.2016 16:48:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.01.2016 16:48:20
Д-6 от 20.01.2016
Стойност на договора
21.01.2016 16:48:20
BGN, 166 400.00, 20.00, 199 680.00
Срок за изпълнение
21.01.2016 16:48:20
 
120 календарни дни
Изпълнител
21.01.2016 16:48:20
Обединение Сивен ЗТИ
Промени в условията на договора
02.12.2020 10:37:36
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
26.07.2022 10:57:42
1036577 от 26.07.2022