ОП Ид.No
422
Обект на поръчката
23.04.2015 12:15:24
Строителство
Предмет на поръчката
23.04.2015 12:15:24
„Извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на АМ Хемус на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен”.
Ред за провеждане
23.04.2015 12:15:24
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
23.04.2015 12:15:24
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4
Решение за откриване на процедурата
23.04.2015 12:15:24
73 от 23.04.2015
662730 от 23.04.2015
23.04.2015 12:15:24
0.55 MB
Покани до участниците
23.04.2015 12:15:24
53-00-4456 от 23.04.2015
Документация
23.04.2015 12:15:24
 
23.04.2015 12:15:24
3.66 MB
Номер на преписка в АОП
23.04.2015 12:15:24
00044-2015-0034
Решение за прекратяване
29.04.2015 16:26:47
79 от 29.04.2015
29.04.2015 16:26:47
0.09 MB
29.04.2015 16:26:47
0.38 MB
Срок за получаване на офертите
23.04.2015 12:15:24
29.04.2015 17:00