ОП Ид.No
426
Обект на поръчката
12.05.2015 12:26:32
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 12:26:32
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 /Е79/ „Даскалово - о.п. Дупница – о.п. Благоевград” в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000”
Ред за провеждане
12.05.2015 12:26:32
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 12:26:32
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
06.07.2015 09:58:07
Е-31-00-025807 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 12:26:32
85 от 12.05.2015
666086 от 12.05.2015
12.05.2015 12:26:32
1.93 MB
Покани до участниците
12.05.2015 12:26:32
 
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 12:26:32
00044-2015-0044
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 12:26:32
20.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.06.2015 17:05:42
 
Решение за класиране
01.06.2015 17:05:42
Решение 123 от 01.06.2015
01.06.2015 17:05:42
0.08 MB
 
Договор No.РД-36-9/06.07.2015
Обособена позиция
08.07.2015 11:51:20
1
Предмет на договора
08.07.2015 11:51:20
Консултантски услуги във връзка с изпълнение на строителството на обект: "Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път I – 1 /Е79/ „Даскалово - о.п. Дупница – о.п. Благоевград” в участъка след с. Мурсалево от км 348+700 до км 349+000”
Договор тип
08.07.2015 11:51:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.07.2015 11:51:20
РД-36-9 от 06.07.2015
Стойност на договора
08.07.2015 11:51:20
BGN, 11 000.00, 20.00, 13 200.00
Срок за изпълнение
08.07.2015 11:51:20
 
съгласно договора за строителство
Изпълнител
08.07.2015 11:51:20
Трансконсурт-БГ ООД
Състояние на договора
08.07.2015 11:51:20
В изпълнение
Основание за приключване на договора
20.01.2017 11:04:23
Информация за изпълнение на договор 768239/20.01.2017
20.01.2017 11:04:23
2.8 MB