ОП Ид.No
428
Обект на поръчката
30.04.2015 15:02:51
Услуга
Предмет на поръчката
30.04.2015 15:02:51
Осъществяване на жива охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ- ОПУ-Монтана
Ред за провеждане
30.04.2015 15:02:51
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
30.04.2015 15:02:51
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
30.04.2015 15:02:51
1 от 30.04.2015
30.04.2015 15:08:50
0.16 MB
Обявление/Публична покана
30.04.2015 15:02:51
1 от 30.04.2015
12.06.2015 15:20:18
0.41 MB
Документация
30.04.2015 15:02:51
 
30.04.2015 15:02:51
0.06 MB
30.04.2015 15:02:51
0.05 MB
30.04.2015 15:02:51
0.04 MB
30.04.2015 15:02:51
0.03 MB
30.04.2015 15:02:51
0.03 MB
30.04.2015 15:02:51
0.03 MB
30.04.2015 15:02:51
0.03 MB
30.04.2015 15:02:51
0.03 MB
30.04.2015 15:02:51
0.03 MB
30.04.2015 15:02:51
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
24.06.2015 15:02:04
00044-2015-0039
Срок за получаване на офертите
30.04.2015 15:02:51
11.06.2015 10:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.07.2015 11:19:48
 
15.07.2015 11:19:48
0.11 MB
15.07.2015 11:19:48
0.15 MB
06.08.2015 14:25:19
0.18 MB
06.08.2015 14:25:19
0.19 MB
06.08.2015 14:25:19
0.18 MB
06.08.2015 14:25:19
0.17 MB
06.08.2015 14:25:19
0.1 MB
06.08.2015 14:25:19
0.12 MB
 
Договор No.Д-01/08.03.2016
Обособена позиция
27.08.2015 14:17:02
1
Предмет на договора
27.08.2015 14:17:02
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Монтана
Договор тип
27.08.2015 14:17:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2015 14:17:02
Д-01 от 08.03.2016
27.08.2015 14:17:02
0.2 MB
Допълнително споразумение
22.03.2016 11:46:39
Д-01 от 08.03.2016
Стойност на договора
27.08.2015 14:17:02
BGN, 77 770.08, 20.00, 93 324.10
Срок за изпълнение
27.08.2015 14:17:02
24.08.2018
Изпълнител
27.08.2015 14:17:02
55001230062014, Саламандър-АСО ООД-Перник