ОП Ид.No
432
Обект на поръчката
12.05.2015 16:00:42
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 16:00:42
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“.
Ред за провеждане
12.05.2015 16:00:42
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 16:00:42
Договаряне без обявление по чл. 90, ал.1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
06.07.2015 11:32:03
Е-31-00-025911 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 16:00:42
86 от 12.05.2015
666177 от 12.05.2015 г.
12.05.2015 16:00:42
0.48 MB
Покани до участниците
12.05.2015 16:00:42
 
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 16:00:42
00044-2015-0049
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 16:00:42
18.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.05.2015 17:14:42
 
Решение за класиране
29.05.2015 17:14:42
121 от 29.05.2015
Решение за класиране
 
Договор No.РД-36-10/10.07.2015
Обособена позиция
16.07.2015 14:52:30
1
Предмет на договора
16.07.2015 14:52:30
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“.
Договор тип
16.07.2015 14:52:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.07.2015 14:52:30
РД-36-10 от 10.07.2015
16.07.2015 14:52:30
1.17 MB
16.07.2015 14:52:30
0.07 MB
Стойност на договора
16.07.2015 14:52:30
BGN, 16 600.00, 20.00, 19 920.00
Срок за изпълнение
16.07.2015 14:52:30
 
срокът за изпълнение на поръчката е съгласно договора за строителство на обекта
Изпълнител
16.07.2015 14:52:30
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Състояние на договора
16.07.2015 14:52:30
В изпълнение
Основание за приключване на договора
06.02.2017 10:59:16
Информация за изпълнение на договор 770899/06.02.2017
06.02.2017 10:59:16
2.76 MB