ОП Ид.No
433
Обект на поръчката
12.05.2015 15:36:29
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 15:36:29
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път І – 1 „София - Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“.
Ред за провеждане
12.05.2015 15:36:29
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 15:36:29
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
06.07.2015 11:35:58
Е-31-00-025904 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 15:36:29
88 от 12.05.2015
666169 от 12.05.2015 г.
12.05.2015 15:36:29
0.47 MB
Покани до участниците
12.05.2015 15:36:29
 
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 15:36:29
00044-2015-0048
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 15:36:29
20.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.07.2015 09:58:29
 
Решение за определяне на изпълнител
10.07.2015 09:58:29
 
 
Договор No.РД-36-18/25.08.2015
Обособена позиция
25.08.2015 16:01:33
1
Предмет на договора
25.08.2015 16:01:33
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Обезопасяване с високоякостни мрежи на републикански път І – 1 „София - Кулата“, участък от км 377+560 до км 378+003 и участък от км 384+190 до км 384+300“.
Договор тип
25.08.2015 16:01:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.08.2015 16:01:33
РД-36-18 от 25.08.2015
25.08.2015 16:01:33
1.15 MB
25.08.2015 16:01:33
0.05 MB
Стойност на договора
25.08.2015 16:01:33
BGN, 16 400.00, 20.00, 19 680.00
Срок за изпълнение
25.08.2015 16:01:33
 
съгласно договора за строителство
Изпълнител
25.08.2015 16:01:33
Гама сървисиз ЕООД
Основание за приключване на договора
20.01.2017 11:06:12
Информация за изпълнение на договор 768245/20.01.2017
20.01.2017 11:06:12
2.78 MB