ОП Ид.No
434
Обект на поръчката
12.05.2015 15:20:31
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 15:20:31
„Извършване на консултантска услуга на обект: „Възстановяване и укрепване на участък от път I-9 „Малко Търново - граница Турция” при км 316+400”.
Ред за провеждане
12.05.2015 15:20:31
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 15:20:31
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
06.07.2015 11:39:34
Е-31-00-025881 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 15:20:31
87 от 12.05.2015
666151 от 12.05.2015
12.05.2015 15:20:31
0.46 MB
Покани до участниците
12.05.2015 15:20:31
53-00-5221 от 12.05.2015
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 15:20:31
00044-2015-0047
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 15:20:31
19.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.05.2015 17:05:03
 
Решение за класиране
29.05.2015 17:05:03
119 от 29.05.2015
Решение за класиране
 
Договор No.РД-36-8/02.07.2015
Обособена позиция
13.07.2015 10:39:58
1
Предмет на договора
13.07.2015 10:39:58
Консултантски услуги във връзка с изпълнение на строителството на обект:„Възстановяване и укрепване на участък от път I-9 „Малко Търново - граница Турция” при км 316+400”.
Договор тип
13.07.2015 10:39:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.07.2015 10:39:58
РД-36-8 от 02.07.2015
Стойност на договора
13.07.2015 10:39:58
BGN, 9 350.00, 20.00, 11 220.00
Срок за изпълнение
13.07.2015 10:39:58
 
съгласно договора за строителство
Изпълнител
13.07.2015 10:39:58
Пътконсулт 2000 ЕООД
Дата на приключване
28.01.2016 12:20:30
18.11.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.01.2016 12:20:30
24-00-360 от 26.01.2016
710055/27.01.2016
28.01.2016 12:20:30
0.15 MB
Състояние на договора
28.01.2016 12:20:30
Изпълнен в срок
Плащания