ОП Ид.No
438
Обект на поръчката
08.05.2015 15:50:47
Услуга
Предмет на поръчката
08.05.2015 15:50:47
”Изработването на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ по две обособени позиции
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционен проект за обект: Допълване на пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“.
2 „Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: Допълване на пътен възел „Плодовито“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666“.
Ред за провеждане
08.05.2015 15:50:47
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.05.2015 15:50:47
Към Рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г
Обявление/Публична покана
08.05.2015 15:50:47
Покана № 53-00-5073 от 08.05.2015
Документация
08.05.2015 15:50:47
 
Номер на преписка в АОП
08.05.2015 15:50:47
 
към поръчка 00044-2014-0007
Срок за получаване на офертите
08.05.2015 15:50:47
15.05.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.06.2015 12:00:02
Протокол от работата на комисията - от 28.05.2015
Решение за класиране
02.06.2015 12:00:02
Решение №126 от 02.06.2015
 
Договор No.Д-113/27.07.2015
Обособена позиция
28.07.2015 11:06:35
1
Предмет на договора
28.07.2015 11:06:35
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, включително технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционен проект за обект: Допълване на пътен възел „Оризово“ при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“.
Договор тип
28.07.2015 11:06:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.07.2015 11:06:35
Д-113 от 27.07.2015
679502 от 28.07.2015
28.07.2015 11:06:35
0.54 MB
28.07.2015 11:06:35
0.11 MB
28.07.2015 11:06:35
0.05 MB
28.07.2015 11:06:35
0.17 MB
Стойност на договора
28.07.2015 11:06:35
BGN, 3 500.00, 20.00, 4 200.00
Срок за изпълнение
28.07.2015 11:06:35
 
7 календарни дни
Изпълнител
28.07.2015 11:07:56
Пътконсулт 2000 ЕООД
Състояние на договора
28.07.2015 11:06:35
В изпълнение
 
Договор No.Д-114/27.07.2015
Обособена позиция
28.07.2015 11:07:56
2
Предмет на договора
28.07.2015 11:07:56
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: Допълване на пътен възел „Плодовито“ при пресичането на АМ „Тракия“ и път III-666“.
Договор тип
28.07.2015 11:07:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.07.2015 11:07:56
Д-114 от 27.07.2015
679502 от 28.07.2015
28.07.2015 11:12:28
0.54 MB
28.07.2015 11:12:28
0.08 MB
28.07.2015 11:12:28
0.12 MB
28.07.2015 11:12:28
0.17 MB
Стойност на договора
28.07.2015 11:12:28
BGN, 1 189.00, 20.00, 1 426.80
Срок за изпълнение
28.07.2015 11:12:28
 
7 календарни дни
Изпълнител
28.07.2015 11:12:28
176895047, СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД АПИ КОНСУЛТ
Състояние на договора
28.07.2015 11:12:28
В изпълнение