ОП Ид.No
443
Обект на поръчката
15.05.2015 11:58:26
Услуга
Предмет на поръчката
15.05.2015 11:58:26
Денонощна невъоръжена, жива охрана на сградата на ЦА на АПИ
Източник на финансиране
28.06.2016 01:00:56
АПИ
Ред за провеждане
15.05.2015 11:58:26
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 11:58:26
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 11:58:26
97 от 15.05.2015
667033 от 15.05.2015
15.05.2015 11:58:26
1.11 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 11:58:26
от 15.05.2015
667036 от 15.05.2015
15.05.2015 11:58:26
1.07 MB
Документация
15.05.2015 11:58:26
 
Номер на преписка в АОП
15.05.2015 11:58:26
00044-2015-0057
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 11:58:26
15.06.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.06.2015 15:42:52
от 24.06.2015
10:00 часа в зала 605А
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.06.2015 17:11:03
 
30.06.2015 17:11:03
0.23 MB
30.06.2015 17:11:03
0.2 MB
30.06.2015 17:11:03
0.19 MB
Решение за определяне на изпълнител
30.06.2015 17:11:03
150 от 30.06.2015
Гаранция за участие
04.12.2015 09:39:03
0.01 MB
 
Договор No.Д-106/17.07.2015
Обособена позиция
28.07.2015 11:52:10
1
Предмет на договора
28.07.2015 11:52:10
Денонощна невъоръжена, жива охрана на сградата на ЦА на АПИ
Договор тип
28.07.2015 11:52:10
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.07.2015 11:52:10
Д-106 от 17.07.2015
679525 от 28.07.2015
28.07.2015 11:52:10
0.16 MB
Допълнително споразумение
22.04.2016 12:12:28
Д-106 от 17.07.2015
Стойност на договора
28.07.2015 11:52:10
BGN, 127 200.00, 20.00, 152 640.00
Срок за изпълнение
28.07.2015 11:52:10
 
24 месеца
Изпълнител
28.07.2015 11:52:10
Саламандър-АСО ООД
Състояние на договора
28.07.2015 11:52:10
В изпълнение
Плащания