ОП Ид.No
444
Обект на поръчката
12.05.2015 14:17:43
Строителство
Предмет на поръчката
12.05.2015 14:17:43
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“
Ред за провеждане
12.05.2015 14:17:43
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 14:17:43
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
30.06.2015 18:56:56
E-31-00-025816 от 30.06.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 14:17:43
81 от 12.05.2015
666094 от 12.05.2015
12.05.2015 14:17:43
0.54 MB
Покани до участниците
12.05.2015 14:17:43
 
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 14:17:43
00044-2015-0045
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 14:17:43
19.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.06.2015 12:59:57
 
19.06.2015 12:59:57
0.83 MB
Решение за класиране
19.06.2015 12:59:57
Решение-144 от 18.06.2015
19.06.2015 12:59:57
0.16 MB
 
Договор No.РД-33-14/07.08.2015
Обособена позиция
10.08.2015 10:38:54
1
Предмет на договора
10.08.2015 10:38:54
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“
Договор тип
10.08.2015 10:38:54
Договор за изпълнение на обществена поръчка
инф. за сключен договор-681785 от 10.08.2015
Договор
10.08.2015 10:38:54
РД-33-14 от 07.08.2015
10.08.2015 10:38:54
2.05 MB
10.08.2015 10:38:54
0.08 MB
Стойност на договора
10.08.2015 10:38:54
BGN, 1 998 477.39, 20.00, 2 398 172.87
Срок за изпълнение
10.08.2015 10:38:54
 
190 календарни дни
Изпълнител
10.08.2015 10:38:54
Инжстройинженеринг ЕООД
Състояние на договора
10.08.2015 10:38:54
В изпълнение
Основание за приключване на договора
26.11.2019 10:38:39
24-00-1950/25.11.2019 г.
Плащания