ОП Ид.No
45
Обект на поръчката
26.01.2015 09:50:34
Услуга
Предмет на поръчката
26.01.2015 09:50:34
„Извършване на спасително археологическо проучване на обект „некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“
Ред за провеждане
26.01.2015 09:50:34
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
26.01.2015 09:50:34
Договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.01.2015 09:50:34
254 от 16.12.2014
26.01.2015 09:50:34
0.48 MB
Покани до участниците
26.01.2015 09:50:34
33-00-472 от 16.12.2014
26.01.2015 09:50:34
0.76 MB
Документация
26.01.2015 09:50:34
Приложения
26.01.2015 09:50:34
0.24 MB
Номер на преписка в АОП
26.01.2015 09:50:34
00044-2014-0135
Срок за получаване на офертите
26.01.2015 09:50:34
07.01.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.01.2015 09:50:34
от 24.01.2015
26.01.2015 09:50:34
0.24 MB
Решение за класиране
26.01.2015 09:50:34
11 от 24.01.2015
26.01.2015 09:50:34
0.11 MB
 
Договор No.Д-6/30.01.2015
Позиция CPV код
03.02.2015 11:37:32
71351914-3
Предмет на договора
03.02.2015 11:37:32
„Извършване на спасително археологическо проучване на обект „некропол и материали от желязната епоха“, находящ се на Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“
Договор тип
03.02.2015 11:37:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.02.2015 11:37:32
Д-6 от 30.01.2015
Стойност на договора
03.02.2015 11:37:32
BGN, 275 320.98, 20.00, 330 385.18
Изпълнител
03.02.2015 11:37:32
НАИМ при БАН
Плащания