ОП Ид.No
458
Обект на поръчката
15.05.2015 13:49:03
Услуга
Предмет на поръчката
15.05.2015 13:49:03
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 78+554 И ОТ КМ 342+350 ДО КМ 425+500 И АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ОТ КМ 0+000 ДО КМ 208+181“
Ред за провеждане
15.05.2015 13:49:03
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 13:49:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 13:49:03
98 от 15.05.2015
667070 от 15.05.2015
15.05.2015 13:49:03
0.24 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 13:49:03
от 15.05.2015
667072 от 15.05.2015
15.05.2015 13:49:03
0.23 MB
Документация
15.05.2015 13:49:03
 
Номер на преписка в АОП
15.05.2015 13:49:03
00044-2015-0058
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 13:49:03
25.06.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
28.05.2015 17:33:21
 
12.06.2015 17:21:48
0.67 MB
Решение за прекратяване
17.06.2015 17:25:27
142 от 17.06.2015
672254 от 17.06.2015
17.06.2015 17:25:27
0.31 MB
Гаранция за участие
30.09.2015 18:06:29
0.01 MB