ОП Ид.No
461
Обект на поръчката
19.05.2015 13:38:07
Услуга
Предмет на поръчката
19.05.2015 13:38:07
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км 16+257 на път ІІІ-992 "Веселие-Ясна поляна"
Ред за провеждане
19.05.2015 13:38:07
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
19.05.2015 13:38:07
открита
Решение за откриване на процедурата
19.05.2015 13:38:07
100 от 19.05.2015
19.05.2015 13:38:07
0.18 MB
Обявление/Публична покана
19.05.2015 13:38:07
от 19.05.2015
19.05.2015 13:38:07
0.82 MB
Документация
19.05.2015 13:38:07
 
19.05.2015 13:38:07
27.8 MB
Номер на преписка в АОП
19.05.2015 13:38:07
00044-2015-0060
Срок за получаване на офертите
19.05.2015 13:38:07
18.06.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
01.06.2015 16:23:37
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.07.2015 14:00:37
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.09.2015 17:54:33
53-00-10218 от 11.09.2015
отваряне на ценови оферти на 15.09.2015 г. от 14:00 часа в зала 406А, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.09.2015 16:11:25
 
Решение за определяне на изпълнител
29.09.2015 16:11:25
241 от 29.09.2015
Гаранция за участие
12.01.2016 11:12:11
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-29/22.12.2015
Обособена позиция
23.12.2015 10:34:42
1
Предмет на договора
23.12.2015 10:34:42
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км 16+257 на път ІІІ-992 "Веселие-Ясна поляна"
Уведомление на АОП за сключен договор
23.12.2015 10:34:42
704282 от 23.12.2015
Договор тип
23.12.2015 10:34:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.12.2015 10:34:42
РД-37-29 от 22.12.2015
23.12.2015 10:34:42
0.07 MB
05.01.2016 17:22:35
0.11 MB
Стойност на договора
23.12.2015 10:34:42
BGN, 1 694 000.00, 20.00, 2 032 800.00
Срок за изпълнение
23.12.2015 10:34:42
 
101 календарни дни
Изпълнител
23.12.2015 10:34:42
КОНСОРЦИУМ ПХ-РОПОТАМО
Основание за приключване на договора
14.12.2017 10:36:10
Обявление за приключване на договор 819841/14.12.2017