ОП Ид.No
462
Обект на поръчката
19.05.2015 16:51:19
Услуга
Предмет на поръчката
19.05.2015 16:51:19
Извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км 16+257 на път ІІІ-992 "Веселие-Ясна поляна"
Ред за провеждане
19.05.2015 16:51:19
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
19.05.2015 16:51:19
открита
Решение за откриване на процедурата
19.05.2015 16:51:19
103 от 19.05.2015
19.05.2015 16:51:19
0.13 MB
Обявление/Публична покана
19.05.2015 16:51:19
от 19.05.2015
Документация
19.05.2015 16:51:19
 
19.05.2015 16:51:19
27.96 MB
Номер на преписка в АОП
19.05.2015 16:51:19
00044-2015-0061
Срок за получаване на офертите
19.05.2015 16:51:19
29.06.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.10.2015 09:10:09
 
06.10.2015 09:10:09
7.97 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.10.2015 17:08:04
53-00-11477 от 14.10.2015
Отваряне на ценовите оферти на 19.10.2015 г. от 14:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.11.2015 10:52:30
 
Решение за определяне на изпълнител
18.11.2015 10:52:30
280 от 18.11.2015
 
Договор No.РД-36-31/29.12.2015
Обособена позиция
30.12.2015 10:26:25
1
Предмет на договора
30.12.2015 10:26:25
Извършване на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителни работи на аварирал мост над р. Ропотамо при км 16+257 на път ІІІ-992 "Веселие-Ясна поляна"
Договор тип
30.12.2015 10:26:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
04.01.2016 13:50:59
705257 от 04.01.2016
Договор
30.12.2015 10:26:25
РД-36-31 от 29.12.2015
30.12.2015 10:26:25
1.56 MB
30.12.2015 10:26:25
0.05 MB
30.12.2015 10:26:25
0.06 MB
Стойност на договора
30.12.2015 10:26:25
BGN, 32 400.00, 20.00, 38 880.00
Срок за изпълнение
30.12.2015 10:26:25
 
до въвеждане на обекта в експлоатация
Изпълнител
30.12.2015 10:26:25
Трансконсулт БГ ООД
Основание за приключване на договора
14.12.2017 10:36:57
Обявление за приключване на договор 819845/14.12.2017