ОП Ид.No
465
Обект на поръчката
21.05.2015 15:52:33
Услуга
Предмет на поръчката
21.05.2015 15:52:33
„Извършване на проучвателно-проектантски работи на обекти: ● Укрепване на републикански път III-5009 „Бели пласт – Стремци – Рани лист - /Черноочене – Кърджали/ при км 8+321 на територията на област Кърджали; ● Укрепване на републикански път III-5009 „Бели пласт – Стремци – Рани лист - /Черноочене – Кърджали/ при км 24+750 на територията на област Кърджали; ● Укрепване на републикански път III-5071 „Чифлик – Стремци – Рани лист – Черноочене“ при км 10+400, на територията на област Кърджали; ● Укрепване на републикански път III-5071 „Чифлик – Стремци – Рани лист – Черноочене“ при км 12+910, на територията на област Кърджали;
Ред за провеждане
21.05.2015 15:52:33
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
21.05.2015 15:52:33
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
07.07.2015 15:55:08
E-31-00-027813 от 07.07.2015
Решение за откриване на процедурата
21.05.2015 15:52:33
111 от 21.05.2015
668008 от 21.05.2015
21.05.2015 15:52:33
0.45 MB
Документация
21.05.2015 15:52:33
Покана до "ГЕО-МАР 2001" ЕООД
Номер на преписка в АОП
21.05.2015 15:52:33
00044-2015-0062
Приложения към поканата
Срок за получаване на офертите
21.05.2015 15:52:33
27.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.07.2015 14:40:29
 
22.07.2015 14:40:29
0.88 MB
Решение за прекратяване
22.07.2015 14:40:29
175 от 22.07.2015
678631 от 22.07.2015 г
22.07.2015 14:40:29
0.39 MB
22.07.2015 14:40:29
0.29 MB