ОП Ид.No
466
Обект на поръчката
21.05.2015 15:44:14
Услуга
Предмет на поръчката
21.05.2015 15:44:14
Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект:„Укрепване на републикански III-488 „Път II-48-Градец-Ичера-Сливен“ участък от км 25+430 до км 25+520, на територията на област Сливен“;
Ред за провеждане
21.05.2015 15:44:14
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
21.05.2015 15:44:14
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
07.07.2015 16:01:57
Е-31-00-027817 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
21.05.2015 15:44:14
109 от 21.05.2015
668011 от 21.05.2015
21.05.2015 15:44:14
0.26 MB
Документация
21.05.2015 15:44:14
Покана до "Геотехника-АБС" ООД
Номер на преписка в АОП
21.05.2015 15:44:14
00044-2015-0063
Приложения към поканата
Срок за получаване на офертите
21.05.2015 15:44:14
26.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.06.2015 17:18:09
 
Решение за определяне на изпълнител
09.06.2015 17:18:09
134 от 09.06.2015
 
Договор No.РД-33-10/17.07.2015
Обособена позиция
21.07.2015 11:37:15
1
Предмет на договора
21.07.2015 11:37:15
Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект:„Укрепване на републикански III-488 „Път II-48-Градец-Ичера-Сливен“ участък от км 25+430 до км 25+520, на територията на област Сливен“;
Договор тип
21.07.2015 11:37:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.07.2015 11:37:15
РД-33-10 от 17.07.2015
21.07.2015 11:43:16
1.54 MB
21.07.2015 11:43:16
0.06 MB
21.07.2015 11:43:16
0.06 MB
Стойност на договора
21.07.2015 11:37:15
BGN, 20 750.00, 20.00, 24 900.00
Срок за изпълнение
21.07.2015 11:37:15
 
30 календарни дни
Изпълнител
21.07.2015 11:37:15
Геотехника АБС ООД
Състояние на договора
21.07.2015 11:37:15
В изпълнение
Основание за приключване на договора
20.01.2017 11:01:12
Информация за изпълнение на договор 768227/20.01.2017
20.01.2017 11:01:12
2.73 MB