ОП Ид.No
471
Обект на поръчката
29.05.2015 16:21:04
Строителство
Предмет на поръчката
29.05.2015 16:21:04
„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020 на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500”
Ред за провеждане
29.05.2015 16:21:04
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
29.05.2015 16:21:04
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
29.05.2015 16:21:04
117 от 29.05.2015
669333 от 29.05.2015 г.
29.05.2015 16:21:04
1.18 MB
Обявление/Публична покана
29.05.2015 16:21:04
от 29.05.2015
669340 от 29.05.2015 г.
29.05.2015 16:21:04
0.24 MB
Документация
29.05.2015 16:21:04
 
29.05.2015 16:21:04
26.38 MB
Номер на преписка в АОП
29.05.2015 16:21:04
00044-2015-0067
Срок за получаване на офертите
29.05.2015 16:21:04
13.07.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
11.06.2015 17:35:28
 
Решение за промяна
12.06.2015 14:03:07
Решение 137 от 12.06.2015
12.06.2015 14:03:07
0.54 MB
Променена Документация
12.06.2015 14:03:07
Документация от 12.06.2015
Разяснения по документация за участие
08.07.2015 16:11:17
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.07.2015 15:17:45
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.08.2015 14:09:12
отваряне на ценовите оферти 10:00 ч. зала 605 от 31.08.2015
27.08.2015 14:09:12
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.09.2015 11:45:44
 
02.09.2015 11:45:44
1.81 MB
02.09.2015 11:45:44
0.17 MB
Решение за определяне на изпълнител
02.09.2015 11:45:44
202 от 02.09.2015
Гаранция за участие
08.10.2015 10:46:18
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-11/24.09.2015
Обособена позиция
24.09.2015 15:10:59
1
Предмет на договора
24.09.2015 15:10:59
„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020 на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500”
Договор тип
24.09.2015 15:10:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
25.09.2015 13:48:28
689176 от 25.09.2015
Договор
24.09.2015 15:10:59
РД-37-11 от 24.09.2015
24.09.2015 15:10:59
1.8 MB
24.09.2015 15:10:59
0.07 MB
24.09.2015 15:10:59
0.07 MB
Стойност на договора
24.09.2015 15:10:59
BGN, 1 498 350.00, 20.00, 1 798 020.00
Срок за изпълнение
24.09.2015 15:10:59
 
45 календарни дни
Изпълнител
24.09.2015 15:10:59
АГРОМАХ ЕООД
Дата на приключване
28.01.2016 14:51:21
15.12.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.01.2016 14:51:21
24-00-405 от 27.01.2016
28.01.2016 14:51:21
0.17 MB
Състояние на договора
24.09.2015 15:10:59
Изпълнен в срок
Плащания