ОП Ид.No
479
Обект на поръчката
02.06.2015 16:47:27
Строителство
Предмет на поръчката
02.06.2015 16:47:27
Авариен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ - Кърджали, гр.Кърджали, бул."Беломорски" №79
Ред за провеждане
02.06.2015 16:47:27
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
02.06.2015 16:47:27
2 от 02.06.2015
Решение МТБ-ОПУ-Кж
Обявление/Публична покана
02.06.2015 16:47:27
2 от 02.06.2015
Обявление МТБ-ОПУ-Кж
02.06.2015 16:56:29
7.18 MB
Документация
02.06.2015 16:47:27
Документация и приложения
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.08.2015 16:30:49
Протокол №1
07.08.2015 16:30:49
3.38 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.08.2015 16:30:49
 
Съобщение отваряне ценови оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.08.2015 13:48:18
Протокол №2
18.08.2015 13:48:18
2.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.08.2015 13:48:18
Протокол №3
18.08.2015 13:48:18
2.69 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.08.2015 13:48:18
Решение за избор на изпълнител
18.08.2015 13:48:18
0.88 MB
Гаранция за участие
23.10.2015 10:03:17
0.01 MB
 
Договор No.СР-1/23.09.2015
Обособена позиция
23.10.2015 10:03:17
1
Предмет на договора
23.10.2015 10:03:17
Авариен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ - Кърджали, гр.Кърджали, бул."Беломорски" №79
Договор тип
23.10.2015 10:03:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.10.2015 10:03:17
СР-1 от 23.09.2015
Договор
23.10.2015 10:03:17
1.07 MB
23.10.2015 10:03:17
1.38 MB
Стойност на договора
23.10.2015 10:03:17
BGN, 33 488.10, 20.00, 40 185.72
Срок за изпълнение
23.10.2015 10:03:17
 
45 дни
Изпълнител
23.10.2015 10:03:17
2, ЕТ АС-СТРОЙ-Янко Славчев - гр Самоков
Състояние на договора
23.10.2015 10:03:17
Изпълнен в срок
Плащания