ОП Ид.No
487
Обект на поръчката
05.06.2015 17:22:24
Строителство
Предмет на поръчката
05.06.2015 17:22:24
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Благоевград, а именно: - Административна сграда на ОПУ - Благоевград - Сградата на кантона в с.Марикостиново - Административна сграда на РПС - Благоевград
Ред за провеждане
05.06.2015 17:22:24
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.06.2015 17:22:24
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
05.06.2015 17:22:24
1 от 04.06.2015
05.06.2015 17:22:24
7.61 MB
Решение за промяна
05.06.2015 17:22:24
1 от 05.06.2015
05.06.2015 17:22:24
9.07 MB
Решение за прекратяване
11.06.2015 11:32:38
2 от 11.06.2015
11.06.2015 11:32:38
7.84 MB
Обявление/Публична покана
05.06.2015 17:22:24
1 от 04.06.2015
05.06.2015 17:22:24
20.66 MB
Документация
05.06.2015 17:22:24
 
05.06.2015 17:22:24
0.06 MB
05.06.2015 17:22:24
0.03 MB
05.06.2015 17:22:24
0.05 MB
05.06.2015 17:22:24
0.03 MB
05.06.2015 17:22:24
0.12 MB
05.06.2015 17:22:24
0.03 MB
05.06.2015 17:22:24
0.03 MB
05.06.2015 17:22:24
0.01 MB
05.06.2015 17:22:24
0.02 MB
05.06.2015 17:22:24
0.04 MB
05.06.2015 17:22:24
0.03 MB
05.06.2015 17:22:24
0.03 MB
05.06.2015 17:22:24
0.39 MB
Номер на преписка в АОП
05.06.2015 17:22:24
00044-2015-0072
Срок за получаване на офертите
05.06.2015 17:22:24
20.07.2015 12:00