ОП Ид.No
491
Обект на поръчката
10.06.2015 13:53:01
Услуга
Предмет на поръчката
10.06.2015 13:53:01
“Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги с две обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1: Извършване на консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и изграждане на осветление на пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел “Петрич-Мелник” при км 425+180; пътен възел “Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки “Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки “Петрич-Кулата” и “Кулата-Петрич” при км 435+020 на АМ “Струма” Лот 4 “Сандански-Кулата” от км 423+800 до км 438+500; Обособена позиция № 2: Извършване на консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на уширение на път I-1 от края на АМ “Струма” Лот 4 до ГКПП „Кулата” от км 441+095/ км 438+670 по километраж АМ “Струма”/ до км 442+470 по километраж на път I-1.“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Извършване на консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и изграждане на осветление на пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел “Петрич-Мелник” при км 425+180; пътен възел “Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки “Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки “Петрич-Кулата” и “Кулата-Петрич” при км 435+020 на АМ “Струма” Лот 4 “Сандански-Кулата” от км 423+800 до км 438+500;
2 Обособена позиция № 2: Извършване на консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на уширение на път I-1 от края на АМ “Струма” Лот 4 до ГКПП „Кулата” от км 441+095/ км 438+670 по километраж АМ “Струма”/ до км 442+470 по километраж на път I-1.“
Ред за провеждане
10.06.2015 13:53:01
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
10.06.2015 13:53:01
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.06.2015 13:53:01
135 от 10.06.2015
670992 от 10.06.2015 г.
10.06.2015 13:53:01
0.26 MB
Обявление/Публична покана
10.06.2015 13:53:01
от 10.06.2015
670995 от 10.06.2015 г.
10.06.2015 13:53:01
0.27 MB
Документация
10.06.2015 13:53:01
 
Номер на преписка в АОП
10.06.2015 13:54:02
00044-2015-0075
Срок за получаване на офертите
10.06.2015 13:54:02
20.07.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
13.07.2015 17:05:46
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.07.2015 11:23:05
 
27.07.2015 11:23:05
0.19 MB
27.07.2015 11:23:05
0.48 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.08.2015 13:33:31
Протоколи от работата на комисията
10.08.2015 13:33:31
11.05 MB
10.08.2015 13:33:31
8.61 MB
10.08.2015 13:33:31
6.08 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.07.2015 17:31:56
 
Решение за класиране
10.08.2015 13:33:31
Решение-186 от 10.08.2015
Решение за определяне на изпълнител
25.08.2015 12:25:21
193 от 25.08.2015
Гаранция за участие
08.10.2015 11:35:34
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-24/23.09.2015
Обособена позиция
24.09.2015 15:25:34
1
Предмет на договора
24.09.2015 15:25:34
Обособена позиция № 1: Извършване на консултантски услуги във връзка с изработване на технически проект и изграждане на осветление на пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел “Петрич-Мелник” при км 425+180; пътен възел “Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки “Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки “Петрич-Кулата” и “Кулата-Петрич” при км 435+020 на АМ “Струма” Лот 4 “Сандански-Кулата” от км 423+800 до км 438+500;
Уведомление на АОП за сключен договор
25.09.2015 13:52:09
689150 от 25.09.2015
Договор тип
24.09.2015 15:25:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.09.2015 15:25:34
РД-36-24 от 23.09.2015
24.09.2015 15:25:34
2.13 MB
Стойност на договора
24.09.2015 15:25:34
BGN, 28 453.00, 20.00, 34 143.60
Срок за изпълнение
24.09.2015 15:25:34
 
до въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
24.09.2015 15:25:34
Пътинвест инженеринг АД
Дата на приключване
25.04.2016 16:42:07
30.03.2016
Състояние на договора
24.09.2015 15:25:34
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.04.2016 16:42:07
24-00-1719 от 25.04.2015
731515/25.04.2016
25.04.2016 16:42:07
0.15 MB
 
Договор No.РД-36-25/23.09.2015
Обособена позиция
24.09.2015 15:25:34
2
Предмет на договора
24.09.2015 15:25:34
Обособена позиция № 2: Извършване на консултантски услуги във връзка с проектиране и строителство на уширение на път I-1 от края на АМ “Струма” Лот 4 до ГКПП „Кулата” от км 441+095/ км 438+670 по километраж АМ “Струма”/ до км 442+470 по километраж на път I-1.“
Договор тип
24.09.2015 15:25:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
25.09.2015 13:52:09
689150 от 25.09.2015
Договор
24.09.2015 15:25:34
РД-36-25 от 23.09.2015
24.09.2015 15:25:34
2.11 MB
Стойност на договора
24.09.2015 15:25:34
BGN, 59 408.00, 20.00, 71 289.60
Срок за изпълнение
24.09.2015 15:25:34
 
до въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
24.09.2015 15:25:34
Пътинвест инженеринг АД
Състояние на договора
24.09.2015 15:25:34
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
14.06.2016 15:05:58
24-00-2261 от 13.06.2016
736635/14.06.2016
14.06.2016 15:05:58
0.15 MB