ОП Ид.No
506
Обект на поръчката
18.06.2015 16:35:43
Строителство
Предмет на поръчката
18.06.2015 16:35:43
„Ремонтни работи на сграда кантон “Рилски манастир” м. “Бачкова чешма”, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил
Ред за провеждане
18.06.2015 16:35:43
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
18.06.2015 16:35:43
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
18.06.2015 16:35:43
Решение-3 от 18.06.2015
18.06.2015 16:35:43
0.01 MB
19.06.2015 13:41:10
7.56 MB
Обявление/Публична покана
18.06.2015 16:35:43
24-00-119 от 18.06.2015
18.06.2015 16:35:43
0.04 MB
19.06.2015 13:41:10
27.82 MB
Документация
18.06.2015 16:35:43
Документация и приложения
18.06.2015 16:35:43
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
18.06.2015 16:35:43
00044-2015-0085
Срок за получаване на офертите
18.06.2015 16:35:43
29.07.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.08.2015 16:36:55
Протокол №1 от 13.08.2015
13.08.2015 16:36:55
11.96 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.09.2015 13:39:39
Протокол №2 от 24.08.2015
01.09.2015 13:39:39
3.45 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.09.2015 13:39:39
Протокол №3 от 01.09.2015
01.09.2015 13:39:39
8.38 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
01.09.2015 13:45:50
съобщение за отваряне от 01.09.2015
01.09.2015 13:45:50
1.87 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2015 10:56:12
Протокол №4 от 04.09.2015
11.09.2015 10:56:12
8.47 MB
Решение за класиране
11.09.2015 10:56:12
Решение №4 от 11.09.2015
11.09.2015 10:56:12
5.9 MB
Гаранция за участие
13.08.2015 16:36:55
0.01 MB
 
Договор No.Д-10/13.10.2015
Предмет на договора
13.10.2015 16:42:18
„Ремонтни работи на сграда кантон “Рилски манастир” м. “Бачкова чешма”, землище на Рилски манастир, общ. Рила, област Кюстендил
Договор тип
13.10.2015 16:42:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.10.2015 16:42:18
Д-10 от 13.10.2015
Уведомление на АОП за сключен договор
13.10.2015 16:42:18
24-00-184 от 13.10.2015
информация за сключен договор
Стойност на договора
13.10.2015 16:42:18
BGN, 15 056.20, 20.00, 18 067.44
Срок за изпълнение
13.10.2015 16:42:18
 
22 двадесет и два календарни дни
Изпълнител
13.10.2015 16:42:18
Обединение Седстрой Данаила Билд ОПУ-Кюстендил
Уведомление на АОП за изпълнен договор
03.12.2015 16:31:34
24-00-209 от 03.12.2015
информация за изпълнение на договор
03.12.2015 16:31:34
0.18 MB
Гаранции
Плащания