ОП Ид.No
510
Обект на поръчката
19.06.2015 16:38:14
Строителство
Предмет на поръчката
19.06.2015 16:38:14
Проектиране и изпълнение на аварийно-укрепителни дейности на път І-1 Видин Култа при км 178+600 в района на граница Враца - с. Новачене
Ред за провеждане
19.06.2015 16:38:14
ЗОП чл.90
Становище от АОП
27.07.2015 16:59:29
E-31-033246 от 27.07.2015
Решение за откриване на процедурата
19.06.2015 16:38:14
Решение-145 от 19.06.2015
19.06.2015 16:38:14
0.48 MB
Документация
19.06.2015 16:38:14
Покана №53-00-6850/19.06.2015
Номер на преписка в АОП
19.06.2015 16:38:14
00044-2015-0087
Приложения към поканата
19.06.2015 16:38:14
1.68 MB
Срок за получаване на офертите
19.06.2015 16:38:14
26.06.2015 17:00
Решение за прекратяване
09.07.2015 16:33:16
156 от 09.07.2015
09.07.2015 16:33:16
0.05 MB
09.07.2015 16:33:16
0.25 MB