ОП Ид.No
512
Обект на поръчката
12.08.2015 15:09:51
Строителство
Предмет на поръчката
12.08.2015 15:09:51
Ремонтни дейности на МТБ на ОПУ-Враца -Ремонт покрив на административна сграда на ОПУ враца
Вид процедура/основание за провеждане
12.08.2015 15:12:34
открита процедура /чл.14,ал.1,т.1 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.08.2015 15:09:51
Решение №3 от 12.08.2015
12.08.2015 15:09:51
1.84 MB
Обявление/Публична покана
12.08.2015 15:09:51
Обявление от 12.08.2015
12.08.2015 15:09:51
6.18 MB
Документация
12.08.2015 15:09:51
 
12.08.2015 15:09:51
0.19 MB
Номер на преписка в АОП
12.08.2015 15:09:51
00044-2015-0124
Срок за получаване на офертите
12.08.2015 15:09:51
10.09.2015 15:06
Решение за класиране
05.10.2015 13:52:26
РЕШЕНИЕ №4 от 05.10.2015
Срок за отваряне на ценови оферти
28.09.2015 13:37:50
02.10.2015
28.09.2015 13:37:50
1.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.09.2015 13:37:50
 
28.09.2015 13:37:50
0.89 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.09.2015 08:48:03
 
16.09.2015 08:48:03
1.44 MB
 
Договор No.Договор №4/26.10.2015
Обособена позиция
29.10.2015 14:38:55
1
Предмет на договора
29.10.2015 14:38:55
Ремонтни дейности на МТБ на ОПУ-Враца -Ремонт покрив на административна сграда на ОПУ враца
Договор тип
29.10.2015 14:38:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.10.2015 14:38:55
Договор №4 от 26.10.2015
29.10.2015 14:38:55
5.37 MB
Стойност на договора
29.10.2015 14:38:55
BGN, 12 280.05, 20.00, 14 736.06
Срок за изпълнение
29.10.2015 14:38:55
 
30 /тридесет / дни
Изпълнител
29.10.2015 14:38:55
2, ЕТ АС-СТРОЙ-Янко Славчев - гр Самоков
Дата на приключване
29.10.2015 14:38:55
26.11.2015
Плащания