ОП Ид.No
519
Обект на поръчката
26.06.2015 14:41:16
Строителство
Предмет на поръчката
26.06.2015 14:41:16
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Благоевград, а именно: - Административна сграда на ОПУ - Благоевград - Сградата на кантона в с.Марикостиново - Административна сграда на РПС - Благоевград
Ред за провеждане
26.06.2015 14:41:16
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
26.06.2015 14:41:16
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
26.06.2015 14:41:16
4 от 26.06.2015
26.06.2015 14:41:16
7.88 MB
Обявление/Публична покана
26.06.2015 14:41:16
5 от 26.06.2015
26.06.2015 14:41:16
25.62 MB
Документация
26.06.2015 14:41:16
Приложения
26.06.2015 14:41:16
0.05 MB
26.06.2015 14:41:16
0.05 MB
26.06.2015 14:41:16
0.04 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.02 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.03 MB
26.06.2015 14:41:16
0.04 MB
26.06.2015 14:41:16
0.04 MB
26.06.2015 14:41:16
0.07 MB
26.06.2015 14:41:16
0.04 MB
26.06.2015 14:41:16
0.14 MB
26.06.2015 14:41:16
33.2 MB
Номер на преписка в АОП
26.06.2015 14:41:16
00044-2015-0092
Срок за получаване на офертите
26.06.2015 14:41:16
27.07.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.08.2015 14:14:14
Протокол №1 - 1 от 28.07.2015
03.08.2015 14:14:14
10.3 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.08.2015 15:04:09
Протокол№2 - 2 от 06.08.2015
07.08.2015 15:04:09
0.04 MB
07.08.2015 15:04:09
0.04 MB
07.08.2015 15:04:09
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.08.2015 14:11:06
Протокол №3 - 3 от 25.08.2015
26.08.2015 14:11:06
8.07 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.08.2015 14:11:06
Решение №5 - 5 от 26.08.2015
26.08.2015 14:11:06
7.09 MB
 
Договор No.2/28.09.2015
Обособена позиция
29.09.2015 15:56:01
1
Предмет на договора
29.09.2015 15:56:01
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Благоевград, а именно: - Административна сграда на ОПУ - Благоевград - Сградата на кантона в с.Марикостиново - Административна сграда на РПС - Благоевград
Договор тип
29.09.2015 15:56:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.09.2015 15:56:01
2 от 28.09.2015
29.09.2015 15:56:01
12.16 MB
29.09.2015 15:56:01
4.22 MB
Стойност на договора
29.09.2015 15:56:01
BGN, 49 838.75, 20.00, 59 806.50
Срок за изпълнение
29.09.2015 15:56:01
10.11.2015
Изпълнител
29.09.2015 15:56:01
Винстрой ООД
Дата на приключване
20.11.2015 16:09:00
10.11.2015
Състояние на договора
29.09.2015 15:56:01
Изпълнен в срок
Гаранции
Плащания