ОП Ид.No
524
Обект на поръчката
02.07.2015 11:20:55
Услуга
Предмет на поръчката
02.07.2015 11:20:55
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 208+181 И АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 78+554 и от км 342+350 до км 425+500“.
Източник на финансиране
27.03.2017 15:48:25
АПИ
Ред за провеждане
02.07.2015 11:20:55
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
02.07.2015 11:20:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.07.2015 11:20:55
152 от 02.07.2015
675389 от 02.07.2015 г.
02.07.2015 11:27:43
0.27 MB
Обявление/Публична покана
02.07.2015 11:20:55
от 02.07.2015
675391 от 02.07.2015
02.07.2015 11:20:55
0.24 MB
Документация
02.07.2015 11:20:55
 
Номер на преписка в АОП
02.07.2015 11:20:55
00044-2015-0095
Разяснения по документация за участие
10.07.2015 17:14:25
 
Разяснения по документация за участие
10.07.2015 17:37:08
 
Разяснения по документация за участие
04.08.2015 17:25:15
 
Срок за получаване на офертите
02.07.2015 11:20:55
13.08.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.10.2015 10:29:07
14:00 часа в зала 406А в сградата на АПИ от 09.10.2015
07.10.2015 10:29:07
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.10.2015 16:18:12
 
16.10.2015 16:18:12
0.12 MB
16.10.2015 16:18:12
0.76 MB
16.10.2015 16:18:12
0.9 MB
16.10.2015 16:18:12
0.2 MB
Решение за класиране
16.10.2015 16:18:12
263 от 16.10.2015
16.10.2015 16:18:12
0.7 MB
Гаранция за участие
15.01.2016 16:47:14
0.01 MB
 
Договор No.Д-199/18.12.2015
Обособена позиция
21.12.2015 14:10:50
1
Предмет на договора
21.12.2015 14:10:50
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ПО ТРАСЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 208+181 И АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 78+554 и от км 342+350 до км 425+500“.
Уведомление на АОП за сключен договор
23.12.2015 09:58:35
704161 от 22.12.2015
Договор тип
21.12.2015 14:10:50
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.12.2015 14:10:50
Д-199 от 18.12.2015
Стойност на договора
21.12.2015 14:10:50
BGN, 352 290.09, 20.00, 422 748.11
Срок за изпълнение
21.12.2015 14:10:50
 
12 месеца
Изпълнител
21.12.2015 14:10:50
ОЗК-Застраховане АД
Състояние на договора
27.03.2017 15:48:25
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
27.03.2017 15:48:25
Информация за изпълнение на договор 779215/27.03.2017