ОП Ид.No
525
Обект на поръчката
02.07.2015 11:33:58
Услуга
Предмет на поръчката
02.07.2015 11:33:58
„Надграждане на съществуваща ГИС система в АПИ“
Ред за провеждане
02.07.2015 11:33:58
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
02.07.2015 11:33:58
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Становище от АОП
10.08.2015 15:41:18
Становище за осъществен предварителен контрол - № Е-31-00-035427 от 10.08.2015
10.08.2015 15:41:18
0.11 MB
Решение за откриване на процедурата
02.07.2015 11:33:58
153 от 02.07.2015
675401 от 02.07.2015 г.
02.07.2015 11:33:58
0.44 MB
Покани до участниците
02.07.2015 11:33:58
 
Документация
02.07.2015 11:33:58
 
02.07.2015 11:33:58
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
02.07.2015 11:33:58
00044-2015-0096
Срок за получаване на офертите
02.07.2015 11:33:58
08.07.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.08.2015 14:41:21
 
Решение за класиране
12.08.2015 14:41:21
188 от 12.08.2015
 
Договор No.Д-135/14.09.2015
Обособена позиция
16.09.2015 14:53:57
1
Предмет на договора
16.09.2015 14:53:57
„Надграждане на съществуваща ГИС система в АПИ“
Договор тип
16.09.2015 14:53:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
16.09.2015 14:53:57
0.07 MB
16.09.2015 14:53:57
0.75 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
16.09.2015 14:53:57
688032 от 16.09.2015
Договор
16.09.2015 14:53:57
Д-135 от 14.09.2015
Стойност на договора
16.09.2015 14:53:57
BGN, 120 000.00, 20.00, 144 000.00
Срок за изпълнение
16.09.2015 14:53:57
 
7 месеца
Изпълнител
16.09.2015 14:53:57
Есри-България ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2022 16:38:58
24-00-3139 от 09.12.2022
1040069/09.12.2022 г.
Плащания