ОП Ид.No
527
Обект на поръчката
07.07.2015 17:59:15
Строителство
Предмет на поръчката
07.07.2015 17:59:15
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стпанисвани от АПИ-ОПУ Разград
Ред за провеждане
07.07.2015 17:59:15
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
07.07.2015 17:59:15
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
07.07.2015 17:59:15
3 от 07.07.2015
07.07.2015 17:59:15
0.12 MB
Обявление/Публична покана
07.07.2015 17:59:15
 
07.07.2015 17:59:15
0.2 MB
Документация
07.07.2015 17:59:15
 
Номер на преписка в АОП
15.07.2015 13:20:35
00044-2015-0098
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.08.2015 15:37:17
 
25.08.2015 15:37:17
7.48 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
02.09.2015 13:29:43
 
02.09.2015 13:29:43
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2015 16:11:17
 
14.09.2015 16:11:17
6.12 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2015 16:11:17
 
14.09.2015 16:11:17
2.89 MB
Решение за класиране
14.09.2015 16:11:17
 
14.09.2015 16:11:17
3.27 MB